Astu peremmälle.

Tulosten polku -valmennus
Maailma on muuttunut. Tulevaisuuden johtaminen edellyttää tähänastista monipuolisempaa ajattelua. Ota siis askel ja ole muita edellä. Pystyt hyödyntämään välittömästi oppimaasi työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässäsi. Opit hallitsemaan arkeasi kokonaisvaltaisesti paremmin. Valmennus on räätälöitävissä täysin aikatauluihisi sopivaksi.
Haluan haastaa
sinut huomaamaan
toimimattomat ajatusmallisi.

Huomaat, 
kuinka ajattelusi selkenee mitä pidemmälle kuljemme. Pystyt hyödyntämään omaa ja henkilöstösi täyttä potentiaalia, jolloin keskitytään oleelliseen ja opitaan tekemästään.

Osaat ennakoida upottavimmat väärinkäsitysten suot sosiaalisissa tilanteissa. Reagoit järkevästi, vaikka deadline myrskyäisi mielessä ja asiat kaatuisivat suurena puuna tiellesi.
Tunnet,
kuinka taitojesi juuret pitävät
homman hallinnassa kovissakin tuulissa. Tiimisi jäsenet motivoivat toisiaan entistä parempiin suorituksiin ja risteyksissä tiedät, minne jatkaa.
Toimiva työyhteisö
Motivoitunut ja yhteen hiileen puhaltava henkilöstö on myös yksi hyvän johtajan tunnusmerkki. Luottamus toisia kohtaan vapauttaa luovuuden ja mahdollistaa toimivan yhteistyön. Voin auttaa parantamaan työyhteisönne toimintaa yrityksenne tarpeisiin räätälöidyllä valmennuksella. 
Näin muut ovat kokeneet matkan:

Johtoryhmässä totesimme maaliskuussa 2014, taantuman jatkuessa jo toista vuotta, tarpeen kehittää ja löytää uusia ajatuksia toimintamme kehittämiseksi. Yksi niistä oli paremman johtamisen etsiminen ja itsemme kehittäminen, sillä tärkein voimavaramme on henkilökunta. Timo Kujalan otettua yhteyttä, käynnistimme henkilökohtaisen valmennuksen saman tien. Henkilöstökyselyn jälkeen pidimme muutamia johtoryhmäpäiviä, joilla tavoiteltiin asioiden ja palautteen syvällisempää läpikäyntiä. Saimme kokonaisuudesta huomattavan hyvää ja pysäyttävääkin palautetta. Tämän perusteella olemme alkaneet ajattelemaan ja keskustelemaan johtamisesta, viestinnästämme kuin strategiastakin uudesta, vielä asiakaslähtöisemmästä näkökulmasta muuttuneessa digitalisoituneessa maailmassa. 

 

Valmennuksen aikaansaamaa on ollut ajattelumme avartuminen ja toisaalta ihmisten arvostuksen huomaaminen uudelleen. Lämmin kiitos Timolle onnistuneesta valmennuksesta!

Toimitusjohtaja / Standi People Oy

Jorma Numminen

Aina ei puhdas business-lähestyminen tuo ongelman ratkaisuun kaikkia varteenotettavia ratkaisumahdollisuuksia. Timon coaching on tuonut systematiikkaa lähestyä asioita kokonaan uudenlaisesta näkökulmasta, josta  on hyötyä sekä itselle että liiketoiminnalle.

Industrial business manager

Juha Moisio

Timon coachauksessa itsetuntemukseni on kehittynyt ja olen oppinut tarkastelemaan omaa tekemistäni aivan uudesta näkökulmasta. Lisäksi olen saanut työkaluja stressin vähentämiseen, ajatusten selkeyttämiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Jalkapallo on suurten tunteiden peli ja siinä valmentajalle ajatusten ja tunteiden hallinta on oleellinen osa työtä, ja tässä Timon valmennuksesta on ollut suuri apu.

Valmentaja / NJS

Mikko Manninen

Olen saanut apua ongelmatilanteisiin coachauksesta, jossa asioita analysoimalla ratkaisut ovat löytyneet. Coachauksen avulla olen oppinut käsittelemään mahdollisia ongelmatilanteita nopeammin ja tehokkaammin. Ennen kuin ne ovat kasvaneet isommiksi ja vaikeammiksi.

Brand Manager / Ferrometal Oy

Paavo Dikert

Timon valmennus ei anna valmiita vastauksia, vaan hänen käyttämät menetelmät auttavat itse oivaltamaan haasteisiin ratkaisut. Haasteita tutkitaan useasta eri näkökulmasta, mikä saa valmennettavan itse jäsentelemään ongelmaa, pilkkomaan sen paloihin sekä löytämään sitä kautta mahdollisia sopivia rakaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Timo voittaa rauhallisella asiantuntemuksellaan valmennettavan luottamuksen puolelleen.

Hallintojohtaja

Pia Blom-Johansson

Timon kanssa käydään läpi elämän tavallisia, mutta hankalia tilanteita, joista jokainen toivoisi selviytyvänsä ilman epäonnistumisen pelkoa. Timon työtapa on analyyttinen ja rauhallinen. Hän luo hyvin luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen ja kaivaa ratkaisun sieltä, mistä se pitääkin - asiakkaasta.

Markkinointijohtaja / DQS Finland Oy

Markku Siivonen
 
 © 2019 Coahala
Brändi & nettisivut: AIM Visual